Provincie Flevoland - Programmabegroting 2022

Welkom bij de digitale versie van de begroting 2022. Een begroting die op koers ligt met de afspraken die gemaakt zijn in het Coalitieakkoord 2019-2023 'Ruimte voor de Toekomst'. Dit is de derde begroting in deze coalitieperiode.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2021 13:15:08 met de export van 11/16/2021 16:21:10